วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขายฮาร์ดดิสก์ชุดที่ 5

ขายฮาร์ดดิสก์ชุดที่ 5

1000 บาท รวมส่ง

เป็นฮาร์ดดิสก์ ที่ไม่สามารถ ดีเทค ได้นะครับ
3.5นิ้ว ๅPC
ขายฮาร์ดดิสก์


สินค้าไม่มีประกันใดๆ
ไม่รับคืนทุกกรณ๊
เหมาะสำหรับนักซ่อมแซม

อ่านให้ครบ
พอใจ ดูแล้วซื้อครับ
ของไม่มีเปลี่ยน


นางบาเล่ สภานุชาต(เมียผมเอง)
ไทยพานิชย์ สาขาตลาดไท
เลขบัญชี 4052968127

นายกิตติ สภานุชาต
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่ามะเขือ
ออมทรัพย์ 5970292487

 กรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

สินค้าอยู่กำแพงเพชรครับ
aromdee2012@gmail.com
0886442407
0918712395
.
สินค้าน้ำหนุก 1 กิโล ส่งเคอรี่
สินค้าน้ำหนักมาก ส่ง TP ขนส่ง

ขายฮาร์ดดิสก์ชุดที่ 4

ขายฮาร์ดดิสก์ชุดที่ 4


1000 บาท รวมส่ง

เป็นฮาร์ดดิสก์ ที่ไม่สามารถ ดีเทค ได้นะครับ
3.5นิ้ว ๅPC
ขายฮาร์ดดิสก์


สินค้าไม่มีประกันใดๆ
ไม่รับคืนทุกกรณ๊
เหมาะสำหรับนักซ่อมแซม

อ่านให้ครบ
พอใจ ดูแล้วซื้อครับ
ของไม่มีเปลี่ยน


นางบาเล่ สภานุชาต(เมียผมเอง)
ไทยพานิชย์ สาขาตลาดไท
เลขบัญชี 4052968127

นายกิตติ สภานุชาต
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่ามะเขือ
ออมทรัพย์ 5970292487

 กรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

สินค้าอยู่กำแพงเพชรครับ
aromdee2012@gmail.com
0886442407
0918712395
.
สินค้าน้ำหนุก 1 กิโล ส่งเคอรี่
สินค้าน้ำหนักมาก ส่ง TP ขนส่ง

ขายฮาร์ดดิสก์ชุดที่ 3

ขาย HDD ,ชุดที่ 3

 1000 บาท รวมส่ง
เป็นฮาร์ดดิสก์ ที่ไม่สามารถ ดีเทค ได้นะครับ
3.5นิ้ว ๅPC
ขายฮาร์ดดิสก์


สินค้าไม่มีประกันใดๆ
ไม่รับคืนทุกกรณ๊
เหมาะสำหรับนักซ่อมแซม

อ่านให้ครบ
พอใจ ดูแล้วซื้อครับ
ของไม่มีเปลี่ยน


นางบาเล่ สภานุชาต(เมียผมเอง)
ไทยพานิชย์ สาขาตลาดไท
เลขบัญชี 4052968127

นายกิตติ สภานุชาต
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่ามะเขือ
ออมทรัพย์ 5970292487

 กรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

สินค้าอยู่กำแพงเพชรครับ
aromdee2012@gmail.com
0886442407
0918712395
.
สินค้าน้ำหนุก 1 กิโล ส่งเคอรี่
สินค้าน้ำหนักมาก ส่ง TP ขนส่ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขายฮาร์ดดิสก์ ชุดที่ 2

 1000 บาท รวมส่ง
เป็นฮาร์ดดิสก์ ที่ไม่สามารถ ดีเทค ได้นะครับ
3.5นิ้ว ๅPC
ขายฮาร์ดดิสก์ 


สินค้าไม่มีประกันใดๆ

ไม่รับคืนทุกกรณ๊
เหมาะสำหรับนักซ่อมแซม

อ่านให้ครบ

พอใจ ดูแล้วซื้อครับ
ของไม่มีเปลี่ยน


นางบาเล่ สภานุชาต(เมียผมเอง)

ไทยพานิชย์ สาขาตลาดไท
เลขบัญชี 4052968127

นายกิตติ สภานุชาต 

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่ามะเขือ
ออมทรัพย์ 5970292487 

กรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง


สินค้าอยู่กำแพงเพชรครับ 

aromdee2012@gmail.com
0886442407
0918712395
.
สินค้าน้ำหนุก 1 กิโล ส่งเคอรี่
สินค้าน้ำหนักมาก ส่ง TP ขนส่ง


ขาย HDD ,ชุดที่ 1

 1000 บาท รวมส่ง
เป็นฮาร์ดดิสก์ ที่ไม่สามารถ ดีเทค ได้นะครับ
3.5นิ้ว ๅPC
ขายฮาร์ดดิสก์


สินค้าไม่มีประกันใดๆ
ไม่รับคืนทุกกรณ๊
เหมาะสำหรับนักซ่อมแซม

อ่านให้ครบ
พอใจ ดูแล้วซื้อครับ
ของไม่มีเปลี่ยน


นางบาเล่ สภานุชาต(เมียผมเอง)
ไทยพานิชย์ สาขาตลาดไท
เลขบัญชี 4052968127

นายกิตติ สภานุชาต
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่ามะเขือ
ออมทรัพย์ 5970292487

 กรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

สินค้าอยู่กำแพงเพชรครับ
aromdee2012@gmail.com
0886442407
0918712395
.
สินค้าน้ำหนุก 1 กิโล ส่งเคอรี่
สินค้าน้ำหนักมาก ส่ง TP ขนส่งวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขายฮาร์ดดิสก์ ซีเกรท 1000G (ลูกที่ 26)

ขายฮาร์ดดิสก์ ซีเกรท 1.0TB (ลูกที่ 26)

ลูกที่ 26
ราคา รวมส่ง 500 บาท
มันเหมาะสำหรับงานกู้ข้อมูลด้วยแผงวงจรทั่วไป


สินค้าไม่มีประกันใดๆ
ไม่รับคืนทุกกรณ๊
เหมาะสำหรับนักซ่อมแซม
นักกู้ข้อมูล
อ่านให้ครบ
พอใจ ดูแล้วซื้อครับ
ของไม่มีเปลี่ยน


นางบาเล่ สภานุชาต(เมียผมเอง)
ไทยพานิชย์ สาขาตลาดไท
เลขบัญชี 4052968127

นายกิตติ สภานุชาต
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่ามะเขือ
ออมทรัพย์ 5970292487

 กรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

สินค้าอยู่กำแพงเพชรครับ
aromdee2012@gmail.com
0886442407
0918712395
.
สินค้าน้ำหนุก 1 กิโล ส่งเคอรี่
สินค้าน้ำหนักมาก ส่ง TP ขนส่ง

ขายฮาร์ดดิสก์ ซีเกรท 1.0TB (015)


ขายฮาร์ดดิสก์ ซีเกรท 1.0TB (015)

015
ราคา รวมส่ง 500 บาท
มันเหมาะสำหรับงานกู้ข้อมูลด้วยแผงวงจรทั่วไป


สินค้าไม่มีประกันใดๆ
ไม่รับคืนทุกกรณ๊
เหมาะสำหรับนักซ่อมแซม
นักกู้ข้อมูล
อ่านให้ครบ
พอใจ ดูแล้วซื้อครับ
ของไม่มีเปลี่ยน


นางบาเล่ สภานุชาต(เมียผมเอง)
ไทยพานิชย์ สาขาตลาดไท
เลขบัญชี 4052968127

นายกิตติ สภานุชาต
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่ามะเขือ
ออมทรัพย์ 5970292487

 กรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

สินค้าอยู่กำแพงเพชรครับ
aromdee2012@gmail.com
0886442407
0918712395
.
สินค้าน้ำหนุก 1 กิโล ส่งเคอรี่
สินค้าน้ำหนักมาก ส่ง TP ขนส่ง